Peyzaj

Peyzaj bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. Dilimize Fransızca’dan yerleşmiştir. Böyle bakılınca, içinde yaşadığımız dünya, kaldırım taşından çocuk parkına, doğa yürüyüşü yaptığımız dere kenarına, bir müzenin bahçesindeki eserlerin yerleştirilişine, çok katlı bir binanın çevre düzenlemesine, evimizin bahçesi ve rengine kadar hissettiklerimizin gördüklerimize bir yansıması anlamına geliyor. Çevre düzenlemesi, peyzaj mimarlığının ilgi alanı içindedir. Ressamların yaptığı doğa görünümleri de peyzaj olarak adlandırılır.

Peyzaj Sınıfları

Doğal Peyzaj : Doğada kendiliğinden var olan objeler ile tabiat hayatının oluşturduğu sentezdir.

 Kültürel Peyzaj : Doğadaki varlıkların veya objelerin insan mahareti ile yer değiştirmesi ve hareketlenmesi sonucunda oluşturulmuş  yerler kültürel peyzajı oluşturur. Kültürel peyzaj çeşitleri kullanım durumlarına göre isimlendirilir. Bunlar ;

Kırsal Peyzaj : Meyve-sebze bahçeleri, tarım alanları, çiçekçilik işletmeleri vb. tesisler bu sınıfa girerler. Sakin ve huzur veren bir yapıya sahiptir.

Kentsel Peyzaj :Kentlerde yapılaşma sonucu oluşan beton yığınlarının çevresi ile birlikte yarattığı peyzajdır. İnsanı doğaya yakınlaştıran bahçe, site bahçeleri, gezi alanları, parklar, meydanlar vb. alanlar görünür.

 

Endüstri Peyzajı : Sanayi tesislerinin, maden ocaklarının ve endüstriyel diğer mekanların oluşturduğu çirkin görüntüleri gizlemek ve çevre kirliliğini azaltmak için yapılan peyzajdır.

Yol Peyzajı : Geniş karayolları yapılırken tahrip edilen doğal peyzajı yeniden düzenlenmesi için yapılan çalışmalardır.

 Orman Peyzajı  : Ormancılıkla ilgili faaliyetler sonucu doğmuş olan peyzaj tipidir.

Turstik Peyzaj : Turistik yerler, tatil köyleri, sportif tesisler vb. alanlar için yapılan peyzaj tipidir.

Peyzaj Mimarlığı

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi biraraya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir Peyzaj Mimarları çevreyi şekillendirmektedir.

Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, lokal ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar.

Peyzaj teknikerleri, tıpkı peyzajistler gibi bahçe düzenlenmesi ve onarımında çalışır. Park ve bahçeleri düzenler gerekli yerlere mevsimlerine göre süs bitkileri seçer bunlarla ilgilenir ve dikimi, gübrelenmesi, sulanması gibi temel ihtiyaçlarını yapar. Peyzaj teknikerleri, çizim araçları, tesviye araçları, bilgisayar gibi malzemeler kullanır.

Peyzaj Mimar
Hemen Ara